Etik

Al behandling bliver udført med stor respekt for dine grænser, og der bliver arbejdet efter etiske regler fra Healer-ringen, Clairvoyanceforeningen, tkz-foreningen, hvor jeg er medlem.

Klinikken er også registreret som alternative behandlere, RAB godkendt. Dette indbefatter tavshedspligt.

Healerringen

Healer-Ringen er behandlerforening og interesseorganisation for healere i Danmark. Vi varetager healeres faglige interesser gennem at sikre et højt etisk og fagligt niveau og professionel standart.

Vores mål er at fremme kendskabet til healing i befolkningen og hos offentlige myndigheder samt at sikre udveksling af erfaring samt dokumentation ved forskning og udvikling.

Udsnit fra Healerringen.dklæs mere om foreningen

Clairvoyantforeningen

Clairvoyant Foreningen er en brancheforening, der varetager interesserne for de clairvoyante rådgivere i Danmark og for brugerne af disse.

Læs mere på Clairvoyantforeningen